Analiza składu ciała2018-04-23T22:04:24+00:00

Analiza składu ciała

Analizę składu ciała wykonujemy na specjalistycznych analizatorach składu ciała metodą BIA – bioelektrycznej impedancji. Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami Tanita MC 780, w których zaawansowana technologia pozwala na poznanie szczegółowych komponentów masy ciała. Badanie określa ilość tanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej w poszczególnych partiach ciała. Wylicza także masę kości, podstawową przemianę materii, stopień nawodnienia organizmu – zawartość wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej. Ponadto dzięki takim wskaźnikom jak kąt fazowy i określenie wieku metabolicznego jesteśmy w stanie ocenić ogólny stan zdrowia organizmu. Analiza kompozycji organizmu przeprowadzana na każdej wizycie umożliwia kontrolę zmian zachodzących w proporcjach pomiędzy poszczególnymi składowymi na skutek stosowanej diety.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach % dokładność 0.1%
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej FFM w kg
 • Indeks masy ciała (BMI)
 • Masa kości w kg
 • Wskaźnik budowy ciała (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR – Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
 • Wiek metaboliczny
 • Całkowita zawartość wody TBW w kg skala co 0.1kg
 • Całkowita zawartość wody TBW w % skala co 0.1%
 • Woda wewnątrz komórkowa ECW w kg skala co 0.1 kg
 • Woda zewnątrzkomórkowa ICW w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW w % skala co 0.1%
 • Wykres stosunku wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW
 • Leg Score – wskaźnik masy mięśni nóg do masy ciała
 • Wskaźnik rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
 • Określenie kątu fazowego

 Odczyt parametrów pomiarowych dla poszczególnych segmentów zawiera:

 • Masa mięśni – skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik masy mięśni w segmentach ciała w skali od -4 do +4 skala co 1
 • Tkanka tłuszczowa w % skala co 0.1%
 • Tkanka tłuszczowa w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik tkanki tłuszczowej w segmentach ciała od -4 do +4 skala co 1
 • Oszacowanie równowagi rozłożenia masy mięśni

Przykładowy wydruk analizy składu ciała:

Cennik:

Analiza składu ciała – 50 zł

Zobacz także:

Diety odchudzające

Warsztaty dietetyczne

Diety specjalistyczne