Analiza składu ciała

Podczas wizyty w Centrum Dietetycznym NutriPoint dokładnie zbadamy skład twojego ciała, dzięki specjalistycznemu analizatorowi, który wykorzystuje do tego metodę BIA, czyli bioelektryczną impedancję. Nasze centrum wyposażone jest w nowoczesne urządzenia Tanita MC 780, w których zaawansowana technologia pozwala na poznanie szczegółowych komponentów masy ciała. Podczas bezbolesnego badania dokładnie określimy ilość tanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej w poszczególnych partiach twojego ciała. Aparat wyliczy także masę twoich kości, podstawową przemianę materii oraz stopień nawodnienia organizmu, czyli zawartość wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej. Ponadto dzięki takim wskaźnikom jak kąt fazowy i określenie wieku metabolicznego, będziemy w stanie ocenić ogólny stan zdrowia twojego organizmu.
Analiza kompozycji organizmu będzie przeprowadzana na każdej twojej wizycie, co umożliwi kontrolę zmian zachodzących w proporcjach pomiędzy poszczególnymi składowymi na skutek stosowanej diety.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Całkowita zawartość wody w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach % dokładność 0.1%
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej FFM w kg
 • Indeks masy ciała (BMI)
 • Masa kości w kg
 • Wskaźnik budowy ciała (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR – Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
 • Wiek metaboliczny
 • Całkowita zawartość wody TBW w kg skala co 0.1kg
 • Całkowita zawartość wody TBW w % skala co 0.1%
 • Woda wewnątrz komórkowa ECW w kg skala co 0.1 kg
 • Woda zewnątrzkomórkowa ICW w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW w % skala co 0.1%
 • Wykres stosunku wody wewnątrz komórkowej do zewnątrz komórkowej ECW/TBW
 • Leg Score – wskaźnik masy mięśni nóg do masy ciała
 • Wskaźnik rozmieszczenia tkanki tłuszczowej
 • Określenie kątu fazowego

Odczyt parametrów pomiarowych dla poszczególnych segmentów zawiera:

 • Masa mięśni – skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik masy mięśni w segmentach ciała w skali od -4 do +4 skala co 1
 • Tkanka tłuszczowa w % skala co 0.1%
 • Tkanka tłuszczowa w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik tkanki tłuszczowej w segmentach ciała od -4 do +4 skala co 1
 • Oszacowanie równowagi rozłożenia masy mięśni

Przykładowy wydruk analizy składu ciała:

Koszt badania: 50 zł